privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Arendsoog houdt er aan deze optimaal te beschermen teneinde uw privacy te garanderen. Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Arendsoog uw persoonsgegevens verwerkt.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (IP-adres);
 • uw voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u boodschappen/vragen; plaatst op onze website;
 • uw voornaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u deze vrijwillig aan ons heeft verstrekt.

Deze informatie wordt gebruikt:

om de inhoud van onze website te verbeteren;

 • om u informatie te verstrekken over Arendsoog en haar dienstverlening;
 • om u de gevraagde diensten te verstrekken;
 • om u toegang te verlenen tot online tools die door Arendsoog ontwikkeld zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen (bijvoorbeeld dienstverleners voor websitebeheer). Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke of contractuele verplichtingen.

Bewaringsduur

Arendsoog zal uw persoonsgegevens 7 jaar bewaren na het laatste contact of na afloop van de overeenkomst.

Uw rechten als betrokkene

U beschikt steeds over de mogelijkheid om Arendsoog te contacteren in verband met de uitoefening van uw rechten, met name voor:

 • de inzage in uw persoonsgegevens;
 • de rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • de wissing van uw persoonsgegevens;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de overdracht van uw persoonsgegevens

Wij wensen u er op te wijzen dat de wetgeving omtrent gegevensbescherming en privacy bepaalde toepassingsvoorwaarden oplegt aan de uitoefening van de hierboven vermelde rechten. Dit betekent dat u zich, afhankelijk van de situatie, wel of niet op bepaalde van bovenstaande rechten zal kunnen beroepen. Arendsoog zal zich in dit kader steeds aan de algemene wettelijke bepalingen houden. Voor de uitoefening van uw rechten kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: info@arendsoog.be.

Cookies

Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden overeenkomstig dit cookiebeleid. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst en opgeslagen worden wanneer u een website bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de gebruiker omgaat met onze website (performance cookies). Dit omvat onder meer de pagina’s die een gebruiker het vaakst bezoekt, de activiteit van de gebruiker op de website en hoe vaak de gebruiker terugkeert. Deze informatie wordt in anonieme vorm gebruikt en de verzamelde gegevens worden gebruikt en geanalyseerd (aan de hand van Google Analytics) om bij te dragen tot de verbetering van onze website en uw surfervaring.

Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfbeleving te optimaliseren (functionele cookies).

Cookies worden opgeslagen van zodra u onze site bezoekt, tenzij uw browser ingesteld is om cookies te weigeren.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Arendsoog beheerd worden. Arendsoog is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze andere websites. Het is mogelijk dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies en uw bezoek op onze website. Arendsoog raadt u aan de privacyverklaring en het cookiebeleid te raadplegen vermeld op de betreffende websites.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen

Arendsoog zal in het kader van haar activiteiten van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, teneinde deze up-to-date te houden met deze activiteiten alsook met eventuele wijzigingen aan de wetgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

Contactgegevens

Deze privacyverklaring gaat uit van Arendsoog nv, met maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Wijmenstraat 21 bus C en ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0863.665.927.

U kan ons voor vragen, opmerkingen of klachten steeds contacteren door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres: info@arendsoog.be. Indien u een klacht heeft, geven wij er de voorkeur aan dat u in eerste instantie contact met ons opneemt zodat we deze in samenspraak kunnen behandelen. U heeft echter ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.